Соціально-психологічна служба

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини. Він є громадським інспектором з охорони дитинства. Соціальний педагог: - здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми; - бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії, дитячої злочинності), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді; - допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей підлітків, сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності; - проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють; - є посередником між училищем, сім’єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку учнів.
Питання, за якими можна звертатися до соціального педагога: - формування гуманних відносин між учнями та педагогами; - охорона і захист прав та інтересів учнів; - вивчення особливостей особистості учня, соціальної ситуації розвитку та умов життєдіяльності; - вияв інтересів та потреб, проблем і труднощів учнівської молоді; - створення атмосфери психологічного комфорту для учнів у навчальній та позанавчальній діяльності; - організація та координація різних видів позанавчальної діяльності підлітків; - попередження конфліктів в учнівських колективах; - допомога у професійному самовизначенні; - орієнтація учнів на здоровий спосіб життя; - профілактика правопорушень серед неповнолітніх, робота з учнями «групи ризику»; - взаємодія з педагогами, психологами, батьками або опікунами для надання допомоги учням. Ролі соціального педагога: - Посередника між дітьми і дорослими, між сім’єю і державними службами, організаціями і закладами, які повинні піклуватися про духовне, фізичне і психічне здоров’я дітей та підлітків; - Адвоката: захисника інтересів, законних прав людини та її сім’ї; забезпечує соціальну справедливість, намагаючись допомогти людям реалізувати свої здібності, дати можливість використати свої знання та навики; -
Учасника спільної діяльності дітей, підлітків і дорослих та одночасно організатора цієї діяльності (робота соціального педагога спрямована на спонукання людини до дії, ініціативи, творчості); - Помічника своїм клієнтам у вирішенні їх проблем, допомагати людям розширити їх компетенцію і розвинути здібність самим вирішувати свої проблеми; - Наставника сім’ї, дітей, молоді, оточуючих їх людей (соціальний педагог «супроводжує» сім’ю, турбується про її здоров’я, моральні, загальнолюдські цінності, про своєчасне вирішення проблем, що виникають); - Конфліктолога, допомагає попереджувати і вирішувати конфліктні ситуації своїх клієнтів; - Аніматора, спонукає людину до дії, сприяючи встановленню взаємовигідної взаємодії між особистістю і суспільством;
- Експерта в постановці соціального діагнозу і визначенні методів компетентного втручання, соціальної роботи з конкретним клієнтом; - Суспільного діяча, підтримуючи, розвиваючи та очолюючи соціальні ініціативи громадян, спрямовані на оздоровлення оточуючого середовища. Професійна діяльність соціального педагога - це комплекс взаємопов’язаних напрямів діяльності (виховна, навчальна, розвиваюча, соціокультурна, комунікативна, організаторська тощо), спрямованих на різні об’єкти, для здійснення яких необхідні певні професійні знання, вміння і навики, а також професійно важливі якості.


Немає коментарів:

Дописати коментар

ТУРБОТА ПРО СЕБЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ

ТУРБОТА ПРО СЕБЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ІЗ ЧОГО ПОЧАТИ? Займіться справою, яка вам подобається Дуже важливо, щоб ви знаходили час, аби зайнятися...