Нормативно-правові документи

Планування роботи соціального педагога здійснюються на основі таких нормативно-правових документів: 

1.Закони України: «Про освіту»; «Про професійно-технічну освіту»; «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; «Про охорону дитинства» м. Київ, 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ із змінами і доповненнями; «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги»," Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню);
 2.Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи; 
3.Лист про дотримання нормативно-правових документів № 01-05/10-425 від 14.03.2002 року; 4.Конвенція про права дитини від 02.09.1990 р. 
 Накази (листи) МОНУ - Нова редакція Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ від 03.05.1999 р. №127 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616);
 - Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших закладів» № 691 від 19.10.2001 р.; 
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» №864 від 28.12.2006;
 - Лист Міністерства освіти і науки України від 13.12.2001 р. № 1/9-439 «Про атестацію практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи»; 
- Тарифно-кваліфікаційна характеристика «соціального педагога»; 
- Лист Міністерства освіти і науки України «Про тривалість робочого тижня практичних психологів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів» № 1/9-64 від 14.02.2005 р.; - Наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України» № 616 від 02.07.2009 р;
 - Лист №912 від 01.10.10 р. «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»; - Лист №160 від 10.08.12р. «Положення про психологічну службу системи освіти України»;
 - Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів» № 1/9-179 від 28.03.2014 р.; 
- Лист «Про надання соціально-психологічної допомоги» № 166 від 26.08.2014 року; 
- Лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2015р. №2/3-14-1572-15» Щодо профілактики учинення дітьми навмисних само ушкоджень»; 
- Заходи Міністерства освіти та науки на реалізацію урядових документів та державних програм; - Методичні рекомендації щодо організації і змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти; - Наказ МОН України від 22.05.2018р. № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»; 
- Лист МОН України від 17.09.2015 №1\9-487 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»;
 - Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9 – 436 « Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу»; 
- Лист МОН України від 19.10.2001 р. № 691 “Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів”;
 - Лист МОН України від 22.05.2018 р. № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України”. 
- Лист МОН України від 24.07.2019 р. № 1/9-477 “Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України”. 
- Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу “. 
 - Лист МОН України № 751 від 01.07.2021 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогі «Нові технології у новій школі» у номінації «Просвітницькі програми». 
- Лист МОН України № 1/9-363 від 16.07.2021 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.». 
- Лист МОН України № 1/9-362 від 16.07.2021 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок». План роботи практичного психолога відповідає загальному плану закладу.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Цікаво знати

  ХОРОШИЙ НАСТРІЙ: ДЕ ВЗЯТИ ТА ЯК ВТРИМАТИ? В кожної людини, в повсякденному житті виникає безліч проблем. Проте завжди треба вміти знахо...